Automatizácia a riadenie v teórii a praxi
7. - 9. februára 2018

Aktívny účastník

Celkový účastnícky poplatok pre aktívnych účastníkov vo výške 150 € (do 31. 12. 2017 140 €) zahŕňa organizačné náklady, náklady na materiálové zabezpečenie, zborník recenzovaných príspevkov na CD/USB. Účastník, ktorý uhradí účastnícky poplatok, môže byť autorom alebo spoluautorom maximálne dvoch publikovaných príspevkov v zborníku. Rozsah nie je limitovaný.

V prípade splnenia predpokladov pre publikovanie budú redakciami vybrané príspevky v časopise ATP JOURNAL, resp. STROJÁRSTVO/ STROJÍRENSTVÍ.

140/150€

Pasívny účastník

Celkový účastnícky poplatok pre pasívnych účastníkov bude určený dohodou na základe rozsahu účasti na podujatí.

dohodou

Prezentácia firmy

Celkový účastnícky poplatok pre firemnú prezentáciu vo výške 200 € zahŕňa organizačné náklady, exkurziu, náklady na materiálové zabezpečenie, zborník referátov a distribúciu firemných materiálov.

200€

Spoluorganizátor

Náklady určené dohodou podľa náplne, rozsahu a spôsobu realizácie a podľa individuálnej dohody s organizátormi podujatia (spoluúčasť na tvorbe programu, mediálna podpora, a pod.).

dohodou

Predĺžený pobyt

Predbežné náklady na pobyt podľa prihlášky

dohodou