Automatizácia a riadenie v teórii a praxi
7. - 9. februára 2018

Pracovné súbory

Súbory potrebné k aktívnej účasti na konferencii:

Pozvánka: skopírovať pozvánku v pdf >>>

Prihláška: Po prihlásení Vám zašleme formulár s Vašimi prihlasovacími údajmi ako podklad pre vyslanie na pracovnú cestu -  Google formulár >>>

Šablóna príspevku:  vo formáte doc >>>

                                    vo formáte tex >>>

Dôležité termíny

31. 12. 2017 - úhrada zľavneného vložného
15. 01. 2018 - dodanie finálnej verzie príspevku
31. 01. 2018 - zaslanie prihlášky a úhrada vložného

Fotogaléria

Atmosféru minulých podujatí si môžte pripomenúť v pripojenej galérii